Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Creatieve geloofsoverdracht

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Creatieve geloofsoverdracht, waarom eigenlijk?
De huidige maatschappelijke situatie vraagt om verantwoorde aanpassingen van het aloude christelijke kinderwerk. Dat betekent niet, dat wij iets van de bijbelse boodschap af zouden moeten doen. Integendeel, die boodschap brengen is juist het doel! Maar de manier waarop we de boodschap brengen moet passen bij groep die we willen bereiken.
De uitdaging is om het evangelie ook eens op een "ANDERS DAN GEWOON"-manier te brengen, waardoor het kinder(evangelisatie)werk zowel voor de leiding als voor de kinderen zelf heel 'leuk' en 'goed' zal zijn. Leuk in de zin van plezierig om naar toe te gaan, met aandacht voor de belevingswereld van de kinderen van deze tijd. Goed in de zin van gericht op het overbrengen van de boodschap die de Bijbel ons aanreikt. Op een eigentijdse manier de aloude boodschap brengen, en daarbij de creatieve elementen toevoegen, zoals je kruiden aan een maaltijd toevoegt.
Humor en variatie zijn belangrijke factoren in het proces van kennisoverdracht en geloofsvoorbeeld. Mogelijkheden zijn er genoeg, denk bijvoorbeeld aan een komische sketch, een truc, iets met ballonnen, papierillustraties, moderne illustraties en sketches, goochelen, clownerie, spelletjes, toneel, grapjes, typetjes enz.., waardoor je de aandacht van de kinderen vasthoudt en ze beter kunnen luisteren naar de kern van de boodschap.
Op een eigentijdse, leuke en goede manier het evangelie aan kinderen brengen vergt wel wat meer voorbereiding en inzet dan alleen op zaterdagavond even kijken welk bijbelverhaal aan bod is. Maar de respons op onze inzet en toewijding is vaak veel groter dan we voor mogelijk houden. Jezus zelf gaf ons de opdracht om de kinderen tot Hem te laten komen.

Josien Koeman heeft 7 werkboeken geschreven over creatieve geloofsoverdracht. Deze boeken zijn apart te bestellen, of in een verzamelmap. Ook is er een DVD beschikbaar.

U vindt meer informatie over elk van deze boeken door op de onderstreepte titels te klikken.
Meer informatie over de schrijfster en de achtergrond van de werkboeken vindt u hier.

Ter verduidelijking is er een pagina met meer foto's .

Verrast door liefde                  

In het laatste boek van Josien Koeman over creatieve geloofsoverdracht staan ook weer een tiental (deels) uitgewerkte (langere) kinderfeesten, een vijftal kortere feesten en heel veel losse, verfrissende, humoristische en boeiende ideeŽn voor kinderclub, zondagsschool en kinderevangelisatie.  
Bestelnummer: tr-013                                                     J. Koeman

Clownig

Clownig is een lesboek voor (beginnende) Christelijke clowns, goochelaars en kinderwerkers die het evangelie op een eigentijdse manier aan de kinderen willen presenteren. 
Bestelnummer: tr-003                                                      J. Koeman

Creatieve geloofsoverdracht

Dit is een basiswerkboekje waarin Josien Koeman vanuit haar eigen ervaring een veelheid aan tips geeft om meer creativiteit in het kinderwerk te brengen.  
Bestelnummer: tr-004                                                     J. Koeman

Nieuwe ideeŽn
voor creatieve geloofsoverdracht en clownerie

Dit boek is een vervolg op boeknummer tr-003 en tr-004 en geeft meer tips en ideeŽn.  
Bestelnummer: tr-005                                                     J. Koeman

Anders dan gewoon

Zoals de titel al zegt geeft dit boekje ideeŽn om het evangelie op een "anders dan gewoon" manier te presenteren. Het boekje geeft informatie over het organiseren van kinderfeesten (feestelijke bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur, speciaal gericht op kinderen) en werkt een twaalftal feesten vrij uitvoerig uit. Een middel om op een frisse en eigentijdse manier het evangelie aan kinderen te brengen. Zowel voor de eigen kinderclub als voor evangelisatiewerk.
Bestelnummer: tr-006
                                                    J. Koeman

Kruidenrek voor deze tijd

Ook in dit boekje geeft Josien Koeman weer veel nieuwe ideeŽn voor een creatieve geloofsoverdracht. Met name het vertellen van een verhaal met allerlei hulpmiddelen, gebruikmaken van krantenknipwerk en het meegeven van een kleinigheid om de boodschap niet te vergeten willen we hier noemen.  
Bestelnummer: tr-008                                                     J. Koeman

Aller... allerlei

Het tweede werkboek over creatieve geloofsoverdracht waarin Josien Koeman een aantal kinderfeesten uitwerkt, ditmaal 8 kinderfeesten rondom het thema: de aller..aller... (beste, mooiste, sterkste, grootste, enz.). Daarnaast bevat het werkboek ook weer heel veel praktische tips en ideeŽn.
Bestelnummer: tr-010                                                     J. Koeman

Verzamelmap
Creatieve geloofsoverdracht

De zeven hierboven genoemde boeken van Josien Koeman zijn niet alleen los te bestellen, maar ook als verzamelmap.
Bestelnummer: tr-011                                                     J. Koeman

De zeven boeken samen met onderstaande DVD:
Bestelnummer: tr-012                                                     J. Koeman

Video/DVD

Ter ondersteuning van de lessen die Josien Koeman meegeeft in de diverse boeken van de verzamelmap is er een video gemaakt, die daarna is omgezet naar een DVD. Ongeveer de helft van de DVD bestaat uit het laten zien van een aantal creatieve elementen uit de eerste vijf boeken. Daarnaast is er een stukje uit een workshop van Josien overgenomen en staan er impressies op uit twee optredens van Josien Koeman als "De Postbode Met De Grootste Brief Ter Wereld".

Door een probleem met de masterband is de videoband (en dus nu ook de DVD) van een mindere beeld- en of geluidskwaliteit. Omdat de instructies op de DVD vrij uniek zijn en een goede ondersteuning vormen voor de boeken, is deze DVD toch nog steeds te bestellen.
Bestelnummer: jk-01-v                                                J. Koeman
Euro 6,00 + portoDe werkboeken (los of als album) zijn gratis te bestellen indien ze digitaal verzonden kunnen worden.
Papieren versies of CD's met pdf-bestanden tegen kostprijs (prijs op aanvraag).
De DVD is (nog) niet digitaal te verzenden en kost Ä 6,00 + porto.

LET OP: Indien u een bestelling wilt plaatsen, stuur dan een e-mail naar: info@ezrahouten.nl, of bel naar 030-6379643. Een briefje naar Koolmeeshaag 61, 3993AN Houten, kan ook.