Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Anders dan gewoon

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Inhoud:

IETS OVER DE SCHRIJFSTER
+ ANDERE UITGAVEN VAN J. KOEMAN
INLEIDING
1. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DIT BOEKJE
2. ALGEMENE IDEEňN VOOR HUMORISTISCHE TYPETJES TIJDENS DE FEESTEN
3. UITNODIGING VOOR HET FEEST VAN DE KONING
4. GERRIT GELUK OP ZOEK NAAR DE GROOTSTE SCHAT TER WERELD
5. HET BESTE RECEPT VAN BAKKER DE WIT
6. KAN DOKTER DIRK KAREL HELPEN?
7. WIE BEN IK?
8. OP BEZOEK BIJ DE KANNIBALEN
9. JEZUS KOMT TERUG
10. DE GROOTSTE BRIEF TER WERELD
11. JEZUS IS DE GOEDE HERDER
12. PRIJSBURO 'GELUK'
13. KERSTFEEST
14. GOEDE VRIJDAG/PAASFEEST
15. SLOTWOORD
BIJL. 1: Tekening ovaal gat (hfd 6)
BIJL. 2: Uitleg inhaleerfluit (hfd 8)
BIJL. 3: Uitleg truc met de gedraaide 7 (hfd 12)
BIJLAGE 4: Extra voorbeelden van plaatjes

Waarom dit boekje?
Regelmatig vragen kinderwerkers wat ze kunnen doen om het evangelie aan kinderen te brengen.
Al bijna twee jaar ben ik (Josien, red.) actief in kinder-evangelisatiewerk door middel van maandelijkse kinderfeesten in een woonwijk van Vlissingen. De feesten die we georganiseerd hebben en de ervaringen die we daar opgedaan hebben wil ik in dit boekje graag met anderen delen, in de hoop dat kinderwerkers hierdoor geÔnspireerd worden, nieuwe ideeŽn opdoen en zelf met (her)nieuw(d) enthousiasme aan de slag te gaan of door blijven gaan.
Iedereen die wil, mag deze feesten/theaterstukken zelf proberen in de eigen groep. Ook zitten er delen van de theaterstukken bij, die heel bruikbaar zijn binnen de kinder(neven)diensten en zondagsscholen. Kijk wat je in jouw situatie het beste kunt gebruiken.

De kinderfeesten in Vlissingen
Op onze kinderfeesten hebben we meer buitenkerkelijke kinderen dan kerkelijke kinderen. Ik ben hier heel blij mee en de kinderen reageren positief op de feesten.
De Heer is zo genadig geweest: Hij heeft mij veel ideeŽn gegeven om deze feesten verrassend, pakkend, boeiend, leuk en goed te laten zijn. Dit is ook noodzakelijk!
De beschreven feesten zijn 'uitgetest', verwerkt en verbeterd. Naar mijn idee hebben de kinderen genoten en naar ik stellig verwacht, hebben de kinderen dingen onthouden.
De huidige maatschappelijke situatie vraagt om verantwoorde aanpassingen van het aloude christelijke kinderwerk. Daarmee bedoel ik zeker niet, dat wij iets van de bijbelse boodschap af zouden moeten doen. Integendeel, die boodschap brengen is juist ons doel! Maar we kunnen wel een humoristisch element inpassen, een komische sketch, een truc, iets met ballonnen, papierillustraties, moderne illustraties en sketches, spelletjes, grapjes, typetjes enz.., waardoor je de aandacht van de kinderen vasthoudt en ze beter kunnen luisteren naar de kern van de boodschap.
Laat de kinderen meedoen en zich verkleden, laat veel zien, zorg voor variatie en verrassingen. Dit alles om de kinderen zoveel mogelijk te laten onthouden.

Dit boekje is een leidraad en geen lesboek. Het geeft de feesten weer zoals wij ze uitgewerkt hebben. Neem de invulling van de feesten echter niet klakkeloos over, maar bekijk elk feest kritisch en pas alles aan aan de groep die jij op jouw feest verwacht. Kijk daarbij naar de kinderen, maar ook naar de mogelijkheden en talenten van de teamleden/kinderwerkers.
Ken ook de grenzen.
Ga niet te ver met goochelen (geen messen, geen afgerukte plastic handen, geen scheermesjes, geen magische spreuken en goochelstokjes, geen geheimzinnig gedoe, geen zweeftruc enz.).
Let op het taalgebruik, blijf ook in de komische gedeelten christen.
Ik heb zelf een hekel aan sketches met ruzie. Ik ontdekte dat er in het kinderwerkmateriaal heel veel poppenkastsketches zijn waarin ruzie voorkomt. Ik maak daar op de feesten geen gebruik van, want ik vind dat er al genoeg ruzie is.

Terug naar creatieve geloofsoverdracht