Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Creatieve geloofsoverdracht

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Inhoud:
Voorwoord
Creativiteit ontdekken en ontplooien
Toneel
Lofprijs
Buikspreken
Naaiwerk
Schetsbord
Spelletjes
De bijbel
Ballonnen modelleren
Tekeningen
Goochelen
Tekst leren met trucjes
Moderne illustraties
Toepassing van deze dingen
Slotwoord
Een aantal liedjes
Titels en adressen
Enkele werkjes

Stukje uit het VOORWOORD bij Creatieve Geloofsoverdracht
De basis voor kinderwerk zou het verslag van de wonderbare spijziging kunnen zijn.
"GEEF GIJ HUN TE ETEN!", zei de Here Jezus. Dat kon toch niet, er zijn zoveel mensen!
"WAT HEBT GIJ?", was de reactie van Jezus. Ze hadden niet veel.
"BRENG MIJ DAT!" want Jezus kan het vermeerderen! Hij kon met dat kleine beetje een wonder doen en alle mensen en kinderen voedden.

In dit instructieboekje wil ik een aantal mogelijkheden voor creatief kinderwerk met je delen.
Er zijn mogelijkheden voor verhaal vertellen en uitbeelden, hulpmiddelen om een bijbelse waarheid te laten zien, moderne gelijkenissen en moderne illustraties, buikspreken, creativiteit bij het zingen en lofprijzen, zelf een liedje maken, creatieve mogelijkheden rond het boek de Bijbel, het evangelie met behulp van ballonnen en goochelen.
Achterin het boek vind je een aantal liedjes en een aantal leuke werkjes.
Ik hoop dat het je inspireert tot het ontplooien en ontwikkelen van je eigen talenten en creativiteit.

Stukje uit: Creativiteit ontdekken en ontplooien
Stukje uit: Creativiteit ontdekken en ontplooien
God is creatief:
Je kunt zelf de volgende bijbelgedeelte opzoeken om tot verrassende ontdekkingen te komen over de manieren waarop God een boodschap overbrengt naar mensen, via een boodschapper.
Jer. 13:23   leuke vergelijking
Jer. 13:1-11   chemische reactie
Jer. 27:2 en 28:10-15   toneel (jukdragen)
Jer. 19:1,10 objectles (kruik)
Jes. 8:1 schetsbord
Ez. 4,5:1-4 aanschouwelijk maken van Gods waarheid
Ez. 12:1-20 uitbeelden (ballingschap)
Ez. 17:1,2 raadsel
Ez. 21:18-20 uitbeelden met attributen
Ez. 32:1,2 zingen
Ez. 34 gelijkenis (herders)

Wat als je zegt : "Ik wil dat niet, ik kan dat niet, ik heb dat niet" enz.??
Ervaar je dat kinderwerk echt voor jou is of wil God je in een ander werk voor Hem gebruiken?
Wij mogen alles vrijmoedig aan Hem vragen, dus ook of Hij ons wil helpen met onze motivatie. Zelfs mogen we aan Hem vragen of Hij het willen in ons werkt, betreffend dingen die we niet willen, maar zouden willen dat we het willen!! Fil. 2:13.
Kijk in ieder geval niet naar wat je niet kunt. Kijk naar wat je wel hebt en wel kunt. Als je dat in overgave aan Jezus geeft, dan wil Hij het vermeerderen! Dan wil Hij je helpen om creatief te zijn en dan zal Hij je de ideen geven die je nodig hebt.

We willen allemaal wel dat de kinderen enthousiast naar de zondagsschool komen, maar dan is het van groot belang dat we zelf enthousiast zijn. De kinderen voelen meer aan dan je denkt. Ze voelen en zien of je enthousiast bent, ze voelen of je er zin in hebt, ze zien of het echt is! Ook hier geldt de bemoediging: "Vraag van Mij vrijmoedig."

In het werk van de Heer zijn veel arbeiders nodig. De vraag aan jou is: "Wat doe jij graag? Wat ligt in jouw aard?" Vraag je hierbij ook eens af wat je als kind "later" graag wilde worden.
Frappant zijn de voorbeelden van mensen die zeiden iets absoluut nooit te zullen doen, en tot hun eigen verbazing doen ze dat juist wel, omdat ze het gewoon eens gingen proberen!
Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind van God tenminste n talent heeft en dat deze tot verbazende ontplooiing kan komen, omdat God het zegent en vermeerdert.

Nogmaals: Wat doe jij graag? Toneel, uitbeelden, mime, werken met papier, muziek, liedjes maken, gedichten, moderne gelijkenissen maken, spelletjes, ballonnen, zingen en dansen met de kinderen, kwissen, naaiwerk voor decors, verkleedspullen, vlaggen, slingers en linten voor de lofprijs enz. enz.???

Durf te proberen en probeer te durven!

Mijn gebed: Heer Jezus, wees altijd vers, fris, helder, levend, nieuw, duidelijk, warm, in volheid, in overvloed aanwezig in mijn hart!

Terug naar de werkboeken over creatieve geloofsoverdracht