Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Proefles tieners

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Mijn school

Doel:
Het onderzoeken van bepaalde problemen, die tieners vandaag de dag tegenkomen op school en de tieners tot een besluit brengen om uit te komen voor hun geloof op school.

Sleuteltekst:
Hoe moeten we reageren op een situatie die ons bang maakt?
"Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U."
(Psalm 56:4)

Terugblik naar de vorige les:
Wat kunnen we doen om het goede te willen en de zonde de rug toe te keren?
(Genesis 4:7)

Voorbereiding en inleiding van de studie

Vang de aandacht:
Hang een stuk papier aan b.v. de deur met daarop de cijfers 1-7. Wanneer alle tieners er zijn, verdeel je ze in twee groepen en begin je met de vraag: "Noem iets wat een tiener op school nodig heeft." Om de beurt mag elke groep eenmaal raden. Als ze iets goed raden, zet je het antwoord achter het corresponderende nummer. De antwoorden zijn: (1) Jezus; (2) boeken; (3) schriften; (4) pennen; (5) rekenmachine; 6) lineaal; (7) boekentas. De groep die het eerste Jezus als antwoord geeft, heeft gewonnen. Het doel van deze aktiviteit is, dat de tieners gaan nadenken over het nummer (1) antwoord. Leg nadruk op het feit dat iedere tiener Jezus nodig heeft. Deze les zal enige redenen geven waarom, en zal de tieners hopelijk uitdagen om hun plaats als christen in te nemen op school.

Ergens in Amerika nam een leerling aan de middelbare school de volgende uitdaging ter harte: "Je bent een zendeling of je bent een zendingsveld." Ze besloot om op school een club voor christenen te starten en 23 studenten hielpen haar daarbij. Aan het einde van het schooljaar was de groep gegroeid tot 192 studenten, uit de 800 studenten die daar op school zaten. Alles wat hiervoor nodig was, was een tienermeisje, dat gehoorzaam was aan God, zijn leiding volgde, en haar vrienden hielp betrokken te raken bij het starten van een club.
Vreemd? Een op zichzelf staand verhaal? Dat hoeft niet zo te zijn. De scholen hebben te maken met problemen als nooit tevoren: drugs, alcohol, geweld, vrije sex, enz. Tieners zijn wanhopig op zoek naar een concrete oplossing voor hun problemen. Kort gezegd: ze hebben Jezus nodig!!

Ontdekken van de Bijbelse waarheid

1. Geweld op school. (Psalm 56:2-14)

Probeer er eerst achter te komen hoe geweld en misdaad de tieners be´nvloeden op school. Laat verschillende tieners iets zeggen.. Zorg ervoor, dat er een ontspannen sfeer is, zodat de tieners zich op hun gemak voelen om te delen.
Verschillende rectors hebben bij een recent onderzoek te kennen gegeven dat geweld op school op een indrukwekkende manier is toegenomen, binnen een korte tijd. Als leerlingen zie je elk jaar de resultaten daarvan en het is soms best wel angstaanjagend.
(Laat iemand Psalm 56:2-5, en een ander Psalm 56:6-12 lezen)

Vraag: "Welke overeenkomsten kunnen we vinden tussen deze Psalm en ons dagelijks leven op school?"Vraag: "Welke overeenkomsten kunnen we vinden tussen deze Psalm en ons dagelijks leven op school?"
(Geef gelegenheid om hierop te reageren).

Verzen 2,3,6 en 7 wijzen op een gewelddadige situatie, waar de psalmist zich in bevindt. Hij had niet te maken met de problemen, die de tieners vandaag de dag tegenkomen, maar vaak ervaarde hij wel dezelfde angsten, die tieners ervaren. Veel tieners zijn bang voor hun eigen veiligheid op school. Ze zijn bang voor wat er kan gebeuren, als ze door een bepaalde gang van school lopen of per ongeluk de verkeerde kant uitkijken. Jammer genoeg is het voor christenen vaak nog erger, als je te maken krijgt met een anti-christelijke sfeer en geweld. Maar er loopt nog een rode draad door deze psalm heen. Na elke klacht, spreekt hij zijn vertrouwen uit in God, en dat Hij degene is die hem door elke moeilijke situatie heen zal helpen.

(Lees samen en herhaal een aantal keer de sleuteltekst uit Psalm 56:4, op tekst/werkblad 1. Deze keer is er voor elke tiener een poster (zelf kopiŰren), zodat zij deze mee naar huis kunnen nemen en in hun kamer kunnen ophangen. Zo worden zij er steeds aan herinnerd)

Vraag: "Hoeveel van jullie hebben iemand persoonlijk gekend, die er serieus over nadacht of zelfs heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen?" Vraag: "Hoeveel van jullie hebben iemand persoonlijk gekend, die er serieus over nadacht of zelfs heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen?"
(Geef gelegenheid om hierop te reageren).

Tijdens een recent onderzoek onder tieners bleek dat de meerderheid in ieder geval over zelfmoord plegen had nagedacht. Daarvan zeiden de meesten dat het kwam vanwege de druk en spanningen, die het opgroeien met zich meebrengt. Meer dan de helft noemde specifiek de druk van school. Het komt niet alleen door de druk van het huiswerk maken, maar vooral door teleurstellingen in het leven, het gevoel van niet aanvaard worden door anderen en de geestelijke leegheid, die ze ervaren.

Het is duidelijk dat mensen een oplossing nodig hebben, die groter is dan het probleem. De psalmist bevestigt steeds weer dat God het antwoord was voor zijn problemen. Maar het was geen eenrichtingverkeer van God naar hem. Op hemzelf "rusten geloften" (v.13) gedaan aan God, en als resultaat kon hij verzekerd zijn, dat God hem redden zou: "want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens." (v.14) Wat een zekerheid!!

Motiveer:
Gebruik nu het tekst/werkblad 2 (Psalm 56 en ik). Zorg ervoor dat iedereen een Bijbel heeft. Geef ze een paar minuten om het te bekijken en om hun eerste reacties op te schrijven. Ze mogen het na afloop meenemen om uitgebreider antwoord te kunnen geven. Moedig de studenten aan om te bidden over hun denkwijzen, zodat ze tot een besluit zullen komen over hoe zij zullen reageren op de gebeurtenissen, die plaatsvinden op school.

Vraag: "Wat zijn, naast het vertrouwen in God, een paar stappen, die we moeten nemen als we in een agressieve of gewelddadige situatie terechtkomen?" Vraag: "Wat zijn, naast het vertrouwen in God, een paar stappen, die we moeten nemen als we in een agressieve of gewelddadige situatie terechtkomen?"
(Geef gelegenheid om hierop te reageren).

Veel tieners zijn trots en vertrouwen op hun eigen "stoere uitstraling" om hen uit de situatie te helpen. Velen denken, dom genoeg, dat het beter is om pijn gedaan te worden, terwijl je je eigen eer verdedigt, dan dat je zonder beschadigingen gewoon wegloopt.
Leer om logisch na te denken op school. Vermijd plaatsen en mensen, waardoor je in problemen zou kunnen komen. Als je in een bedreigende situatie komt, loop daar dan van weg en probeer het probleem later op te lossen, zonder geweld. Al ons stoer doen veroorzaakt vaak nog meer problemen. Heb een goede christelijke houding ten opzichte van geweld en agressie, en loop weg. Jouw leven en veiligheid is veel meer waard dan al die trotse stoerdoenerij. Verspil het daar dan ook niet aan.

2. Getuige zijn op school. (Handelingen 1:8)

God wil dat wij op een goede manier omgaan met geweld en agressiviteit op school, en natuurlijk ook daarbuiten. Maar daarnaast vraagt God ook aan een ieder van ons om een getuige te zijn van Hem.
(Laat iemand Handelingen 1:8 lezen)

Vraag: "Wie van jullie vindt het moeilijk om op school te vertellen, dat je een christen bent? Waarom?" Vraag: "Wie van jullie vindt het moeilijk om op school te vertellen, dat je een christen bent? Waarom?"
(Geef gelegenheid om hierop te reageren. Neem hier echt tijd voor. Laat zien dat je ze serieus neemt en toon begrip voor hun redenen. Voor ons mogen ze simpel lijken, maar voor hen bestaan ze echt).

Het is niet zo gemakkelijk als het misschien klinkt: getuige zijn van de Here Jezus. Maar toch is dat hetgeen wat God van ons vraagt. "Gij zult mijn getuigen zijn". Als Jezus dit zegt tegen zijn discipelen, zijn ze in Jeruzalem. En de eerste plek waarvan Jezus zegt dat ze van Hem moeten getuigen, is in...Jeruzalem. We hoeven helemaal niet naar een ver land aan de andere kant van de wereld te gaan om getuigen te kunnen zijn van Jezus. Nee, juist op de plek waar we zijn, vraagt God van ons om te getuigen van Zijn liefde en van wie Hij is. Thuis, op school, als we buiten rondhangen met onze vrienden en vriendinnen, of waar we ook zijn, mogen we getuigen van Jezus en vertellen over wat Hij heeft gedaan in ons leven. Vertellen dat Jezus het zelfde wil doen in hun leven. Vertellen dat Hij de enige echte oplossing is voor al hun problemen en angsten. Vertellen dat Jezus van ze houdt voor wie ze zijn, en niet voor wat ze doen. Ze hoeven niets te bewijzen en ze hoeven ook niet zichzelf stoer voor te doen. Jezus houdt van ze en accepteert ze zoals ze zijn.

Vang de aandacht:
Verdeel de groep in 3 kleine groepjes en laat ze op de achterkant van werkblad 2 dingen opschrijven, waarin ze denken dat ze een getuige kunnen zijn op school. Geef ze hier ruim de tijd voor. Als ze klaar zijn mag elke groep, om de beurt, ÚÚn punt opnoemen. Schrijf deze punten op het stuk papier wat nog aan de deur hangt. Vul eventueel de lijst aan met punten waar jezelf aan dacht. Enkele voorbeelden zijn: spijbelen, spieken, groffe taal, schelden op de leraar of je klasgenoten, vieze moppen vertellen, vloeken, roken, blowen, alcohol drinken, en ga zo maar door. Laat elke tiener deze lijst voor zichzelf opschrijven en meenemen naar huis om ze eraan te herinneren om hun best te doen om een getuige te zijn.

En nu in de praktijk

De mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt, je vrienden op school, moeten Jezus leren kennen. Het is niet de tijd om weg te rennen van de wereld en al het slechte, wat er gebeurt. Je moet geen deel zijn van de slechte dingen die zij misschien doen, maar je moet proberen een getuige te zijn van wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Je moet er serieus mee bezig zijn om anderen van Jezus te vertellen. Je moet ook gaan leven voor Jezus zonder toe te geven aan zonde, of aan het doen van de dingen die we net op hebben geschreven. Je zult zien dat als de manier waarop jij leeft overeenkomt met wat jij zegt, je vrienden en vriendinnen veel meer bereid zullen zijn om naar jou te luisteren.
Getuige zijn op school kan een moeilijk, maar ook een opwindend iets zijn.

Maar voordat je een 'zendeling' op school kunt zijn, is het nodig dat je eerst zelf reageert op de liefde van Jezus. Als jij nog nooit Jezus hebt gevraagd om je zonden te vergeven, en om in je leven te komen wonen, vraag dat dan vanavond. Of misschien ben je niet meer zoveel met Jezus bezig geweest en heb je je geloof gelaten voor wat het was. Dan kun je vanavond jezelf weer opnieuw toewijden aan Jezus. Hij houdt van je en staat altijd klaar om je te vergeven.

Ik wil aan iedereen vragen om elke dag voor je school te bidden. Bid voor je leraar, en bid ook voor je vrienden en vriendinnen. Doe je best om een goede getuige te zijn voor Jezus; elke dag weer opnieuw, in de dingen die je doet en in de dingen die je zegt. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar op moeilijke momenten mogen we denken aan onze eerste tekst van vanavond.
(Lees samen nogmaals Psalm 56:4)

Aktiveer:
Ga in een kring staan met de tieners en laten ze elkaar een hand geven. Laten er een paar hardop bidden voor hun school, de leraren, de leerlingen en voor henzelf. Bid ook voor diegene, die nog wat onverschillig lijken in hun houding tegenover de Heer. Sluit zelf af in gebed.

Thuis diskussie:

Wat zijn enkele specifieke problemen op school? Hoe kan onze houding daar tegenover zijn?

Werkblad 1:

Studies voor de tieners
Blok 1: De wereld om mij heen
Studie 2, Tekst/Werkblad 1

Ten dage dat ik vrees,
vertrouw ik op U

Psalm 56:4

Werkblad 2:

Studies voor de tieners
Blok 1: De wereld om mij heen
Studie 2, Tekst/Werkblad 2

PSALM 56 EN IK

Psalm 56 kan heel toepasselijk zijn op jouw schoolsituatie.

Vul dit blad eens in om er voor jezelf achter te komen hoe je met problemen en je christen-zijn omgaat.

 


Psalm 56:1-3

Hoe werd ik laatst aangevallen om mijn geloof?

 

Psalm 56:4,5

Hoe kan de Heer mij in zo'n situatie helpen?

 

Psalm 56:6,7

Hoe hebben anderen geprobeerd mij een hak te zetten?

 

Psalm 56: 8-12

Hoe kan de Heer mij in deze situatie helpen?

 

Psalm 56: 13,14

Hoe wil de Heer dat ik omga met mijn geloof?

 

Terug naar tieners