Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Proefles beginners (6-8 jarigen)

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Uit: eerste jaar, deel 1.

LES 1: GODS WERELD EN GODS VOLK
GOD MAAKTE DE HEMEL EN DE AARDE. Schriftgedeelte: Gen 1: 1-8; 14-18
BIJBELVERS: "In de beginne schiep God de hemel en de aarde." Gen 1:1
DOEL VAN DE LES: opdat elk kind zal WETEN dat God Almachtig is en de aarde gemaakt heeft;
ERVAREN dat God geweldig en wondervol is doordat Hij alles gemaakt heeft;
ANTWOORDEN door dingen op te noemen die God gemaakt heeft; door illustraties te geven
waardoor de kinderen God's kracht gaan zien en God danken voor al wat Hij gemaakt heeft.

---------------------------------------------------------------------

VANG DE AANDACHT: ZON POSTER
DOEL: om het kind te helpen om God te danken dat Hij de zon maakte.
MATERIALEN: voor elk kind een geel karton, wit karton, dunne oranje verf; borstel, verfpotje.
GESPREK: lees wat er op de poster staat voor de kinderen "Dank U God voor de zon".
Laat de kinderen dan met kleurpotlood de letters overtekenen op hun poster. Daarna tekenen ze zonnen op hun papier. Zie toe dat ze duidelijk genoeg tekenen zodat de zonnen goed doorkomen op het karton. Daarna kunnen de kinderen de zonnen kleuren met oranje verf. Terwijl de kinderen werken, stel simpele vragen om hen te helpen denken aan redenen waarom ze blij en dankbaar mogen zijn voor de zon. "Waarom hebben we de zon nodig?.... Kunnen planten groeien zonder zon?....Heb je ooit een plank opgelicht die lang op het gras lag? … Wat gebeurde er met het gras? ......Elke plant heeft zon nodig om te groeien. Ik ben blij dat God de zon gaf, jij ook?"

VERTEL
(gebruik flanelplaten bij het vertellen, zorg voor een aardbol)

GOD MAAKTE DE HEMEL EN DE AARDE
Lang geleden, heel lang geleden waren er geen stenen of dennenappels of eikels, er was geen zonneschijn of wolken. Er waren ook geen dieren of vissen of vogels. Er was geen man en geen vrouw, geen jongen of meisje, er was niets! Probeer te denken hoe dat geweest moet zijn! Doe je ogen dicht, doe ze heel goed dicht. Denk aan de hele prachtige bloemen, de hemel en de zon, denk nu aan een grote gum en gebruik in je gedachte die grote gum om alle prachtige bloemen, de bomen, de hemel en de zon uit te vegen. Nu is er alleen maar duisternis over. Zo was het in het begin, er was helemaal NIETS, behalve God.

GOD MAAKT HET LICHT
God ging iets doen aan de donkerheid. Hij maakte het licht. De bijbel zegt dat God het licht maakte door te zeggen "Er zij licht". Plotseling was er overal licht in plaats van donkerheid. God noemde het licht de dag, en het donker, de nacht.

GOD MAAKT DE LUCHT
De bijbel zegt ons dat God de prachtige lucht gemaakt heeft. God maakte de wolken in de lucht en de lucht om in te ademen. Kunnen we de lucht zien? ..... Hoe weten we dat de lucht er is? - Blaas op je hand, wat je voelt is de lucht die beweegt. God plaatste de lucht als een grote omheining rond de hele aarde. Waarom hebben we lucht nodig? ... De lucht die God gemaakt heeft is zo prachtig dat we weten dat God machtig is om zoiets moois te maken.

GOD MAAKT DE ZON
De bijbel vertelt dat God een speciaal fel licht gemaakt heeft en het in de lucht geplaatst heeft. Dit speciaal licht is de zon. (Gebruik een zaklamp en schijn ermee op de aardbol). We doen alsof de zaklamp de zon is en deze bol is de aarde. Ik laat de zaklamp schijnen op dit deel van de aarde (waar wij wonen), zo krijgt de aarde de juiste warmte en licht. De zon die God maakte is zo groot en licht en daarom weten we dat God machtig is om zoiets te maken. Kijk naar de andere kant van de aardbol. Schijnt onze zon erop? Hoe ziet het eruit? (donker). Juist, nu is het nacht aan de andere kant van de aarde. De aarde draait langzaam, wat gebeurt er dan om het gedeelte van de aardbol waar we wonen? Ja, het wordt donker. God liet de aarde draaien zodat elke kant een dag en nacht krijgt.

GOD MAAKT DE MAAN EN DE STERREN
God maakte de nacht niet helemaal donker. God gaf de maan die het licht van de zon als een spiegel terugstuurt (pak de zaklamp en houd hem voor de aardbol, laat een kind een spiegeltje aan de donkere kant houden). 's Nachts kunnen we de maan zien. De maan die God gemaakt heeft is zo groot en prachtig. Heb je ooit naar de sterren ge keken? Kun je raden hoeveel sterren er zijn? Bij een heldere nacht kunnen we heel veel sterren zien. God heeft ze allemaal gemaakt.

LEVEN NAAR GODS WEG
God maakte de aarde en de hemel, God maakte de zon, de maan en de sterren. De bijbel zegt in Gen 1: 1 "in het begin schiep God de hemel en de aarde." We zijn blij dat God dit gedaan heeft. Hij zorgde ervoor dat er licht en warmte zou zijn op de aarde, en ook 's nachts zorgde God ervoor dat er nog wat licht zou zijn door de maan en de sterren. Zullen we samen God danken voor deze prachtige dingen?

ZINGEN EN GEBED
Zeg wie heeft geschapen? God die alles maakte; God zorgt voor mij elke dag.
GEBED: geef de kinderen een gebedskaartje waarop een kort zinnetje staat om God te danken voor de zon, de maan en de sterren. Geef korte eenvoudige onderwerpen.

VERWERKING

WANDDECORATIE

DOEL: om de kinderen blijdschap te laten uiten over de dag en nacht die God gemaakt heeft. Geef de kinderen het karton met de cirkel van de aarde. Verdeel de cirkel in tweeŽn door een horizontale lijn. Het ene deel is de dag, het andere de nacht. De dag wordt met lichtblauw papier bedekt, onderaan schrijven we de tekst "in het begin maakte God de hemel en de aarde". Laat de kinderen de sterren met zwart papier plakken. Maak een "maan" van geel karton en laat de kinderen de maan en de sterretjes plakken. Gebruik geel crÍpepapier voor de zon en laat de kinderen de zon op het karton plakken.

Eindig met "ja God is goed voor mij" en sluit met dankgebed.
Zorg voor drinken en presentiestickers.

Werkblad 1

Werkblad 2

Terug naar beginners