Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Instructie beginners/junioren

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Een volledige cyclus van 6 jaar wordt opgebouwd van eenvoudig naar wat diepgaander. De serie is verdeeld in leeftijdsgroepen van 6-8 jaar (de beginners) en van 9-11 jaar (de junioren).

De series zijn opgebouwd volgens een belangrijk leerprincipe, namelijk dat de kinderen zelf betrokken zijn bij het onderwijs. Elke les is daarom in vier stappen onderverdeeld:

De eerste stap: vang de aandacht

U bent voorbereid, u komt naar de zondagschool om de kinderen over God te vertellen.
Onthoud het goed: de kinderen zijn niet voorbereid! Zij komen heel anders binnen, zijn met totaal verschillende dingen bezig en daarom moet u ze vangen. Dit vangen betrekt ze meteen bij het thema van de les. Ze worden nieuwsgierig gemaakt en dan kunt u vertellen.

De tweede stap: vertel

De verhalen zijn volgens leeftijdsgrenzen uitgeschreven. Ze zijn geschreven in verstaanbare taal. Ze zijn voor de kinderen geschreven. Ze bevatten geen symbolen. Symbolen zijn voorstellingen, voorbeelden van geestelijke dingen. Het is voor een volwassene vaak moeilijk om deze dingen te verstaan, laat staan dat de kinderen onderscheid gaan maken. Bewaar symbolen voor de tienertijd. Dit houdt bovendien nog het voordeel in dat er voor de tieners dan nog een hoop nieuwe dingen te ontdekken zijn, die ze aankunnen en gaan boeien!

Vertel het verhaal op een boeiende manier, oefen erop totdat het boeiend is voor de kinderen. De verhalen zijn gebouwd rond hetzelfde thema. Tenzij de leider/ster duidelijk dit thema benadrukt en onderwijst zal het door de kinderen niet zomaar vanzelf ontdekt worden. Je zult geen kinderen horen zeggen na afloop van een verhaal: "De juf heeft over Jozef verteld en ik geloof dat ze bedoelde dat wij ook op God kunnen vertrouwen..." Geen kind ontdekt dit vanzelf tenzij u duidelijk werkt aan...

De derde stap: ontdek

Nu komen we op het eigenlijke van de les. Wat heeft het voor het kind te betekenen? Het gaat niet alleen om een verhaaltje, het gaat om de inhoud, het principe. Wat valt er te ontdekken? Wat leren wij hieruit? Dit gedeelte bestaat vooral uit een bespreking met de kinderen. Leid de kinderen in een gesprek rondom het thema van de dag. Daag ze uit door concrete vragen: Wat doe jij op school als je vriendje je slaat? Wat hebben we geleerd? en: Hoe kunnen we dat toepassen?
In het ontdekgedeelte gaan we ook zingen en bidden. De liederen zijn uitgekozen rondom hetzelfde thema. Tenzij een waarheid duidelijk herhaald wordt zal ze niet overkomen bij de kinderen. Prent het erin!

De vierde stap: verwerk

De praktijk opdracht. Wat gaan wij doen met de opdracht? Wat hebben we persoonlijk geleerd? Het komt nu nog dichterbij. Het ontdekgedeelte kan algemeen blijven en betrekking hebben op anderen, het verwerkgedeelte is persoonlijk en vraagt een antwoord.
Mijn gebed is dat de Heer u zal gebruiken om de boodschap van Gods Woord zodanig aan de kinderen door te geven dat het ze nooit meer los zal laten. Spr.22:6 "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken!"

God zegene u, Irene Maat.

Terug naar beginners of junioren