Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Instructie kleuters

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Instructie bij het gebruiken van het kleuterprogramma

Hier leest u de handleiding van het kleuterprogramma voor 4-5 jarigen.

De lessen zijn zodanig samengesteld, dat sommigen van u er de voorkeur aan zullen geven om de les te behandelen in twee zondagen. Anderen daarentegen hebben genoeg aan één zondag.
Een les bestaat onder meer uit: info voor de leid(st)er, hoe vang ik de aandacht, bidden, bijbelverhaal, bijbelvers, toepassingsverhaal en meegeefverhaal of werkje.

Hoe plan ik de les?

De planning die u maakt is afhankelijk van het feit of u de les in één of twee keer doet. Belangrijk is echter dat u de les zo plant, dat u voor de onderdelen die u doet genoeg tijd heeft. Het is beter iets minder te doen, als u denkt dat u in tijdnood komt.
Zorg dat u zich thuis voelt in de leerstof, zodat u op een natuurlijke, ontspannen manier het bedoelde kan overbrengen op de kinderen en het samen met hen verwerkt d.m.v. een werkje, werken aan een project, liedje etc.
Denk eraan dat deze lessen een handleiding zijn; u maakt de les en vult deze in. En... echt waar: u bent creatiever dan u denkt!

Onderdelen van de les; enkele tips:

Aandacht vangen

U bent klaar, de les begint. U voelt zich thuis in de stof en staat klaar in de startblokken. De kleuters komen binnen: zijn druk en niet voorbereid. Dat is normaal! Het is uw taak ze voor te bereiden op de les d.m.v. het vangen van hun aandacht. Neem er rustig de tijd voor.
Doe dit d.m.v. iets wat u laat zien of door iets dat u vertelt en dat hun interesse wekt: iets dat ze herkennen. Op die manier maakt u hen bekend met het thema en kunt u verder gaan met de les.

Aanbidden/bidden

Als de kinderen zingen heeft dat te maken met het thema. Het is goed om een bepaald element uit het thema en het lied visueel voor te stellen tijdens het zingen. Bijvoorbeeld een kartonnen hart, kroon of plaat.
Maak van het liedje iets meer; maak er een groepsgebeuren van. Laat bijvoorbeeld één kind het zingen, dan twee, dan allemaal. En zo zijn er nog veel meer ideetjes te bedenken.
Laat uw gebed slaan op het thema en bid altijd in de "wij" vorm. Het zijn kleuters; dus houd het kort en simpel.

Vertelling/bijbelverhaal

Voor sommigen is het bijbelverhaal het moeilijkst, maar u bent al enorm geholpen als u zich aan de volgende punten houdt:
1. Zorg dat u het verhaal goed kent.
2. Oefen thuis om het in begrijpelijke taal te vertellen.
3. Gebruik visuele hulpmiddelen (flanelbord, platen enz.), desnoods een enkele plaat.
4. Maak het nooit langer dan ongeveer 5 minuten!
5. Gebruik uw stembanden en fantasie en zorg dat het verhaaltje geen monotoon, uit het hoofd geleerd stuk wordt.
6. Wees nooit vaag of abstract en gebruik nooit de tale kanaäns.
7. Let op de "rode draad" in het verhaal en gebruik niet veel details.
8. Zorg dat u ook "biddend" bent voorbereid. Gods woord spreekt ook tot kleuters!

Geestelijke reactie

De lessen zullen u op weg helpen om dit onderdeel te verwezenlijken, maar… geef een kleuter altijd de kans te reageren.

Bijbelvers

Herhaling is een methode om iets te leren. Als u de kleuters een tekst wilt leren, doe dit dan spelenderwijs. U kunt gebruik maken van plaatjes, b.v. voor het woord "Jezus" een afbeelding van de Heer etc. Stimuleer ze door b.v. een kleine beloning te geven aan degene, die de tekst als eerste kent.

Verwerking

Werkje:
U kent de kleuters het best en u weet hoeveel tijd u hebt. Bereid, zonodig, de werkjes vast voor, zodat de kleuter alles op tijd en netjes kan afmaken, want... een "onaf" werkje geeft een kleuter een onbevredigend gevoel.

Toepassingsverhaal:
De lessen voorzien hierin, maar misschien hebt u een beter verhaal of kent u een situatie die uw kleuters eerder zal aanspreken. Verpak deze dan met uw eigen woorden en klaar is uw toepassingsverhaal!

Maandproject:
Kleuters vinden het prachtig om samen met u aan wat "groots" te werken. Maar ... als u aan zo'n project begint, maak het dan ook af!

Blokkenhoek, plak- en knutselhoek enz.

Komt u woorden tegen als: blokkenhoek; plak- en knutselhoek enz., bedenk dan dat de meesten van u niet beschikken over veel ruimte en dus geen aparte "hoeken" hebben. Dat is niet erg, u kunt dezelfde ruimte gebruiken voor al deze activiteiten. Wenselijk is wel dat de kleuters duidelijk merken: we gaan nu wat anders doen. Ze zijn nog klein en hebben veel afwisseling nodig!!
Mocht u wel beschikken over voldoende ruimte, dan kunt u ook verschillende onderdelen tegelijkertijd laten plaatsvinden: b.v. een paar kleuters in de blokkenhoek en een paar in de knutselhoek.

Tenslotte

Ook kleuters worden door de Heer aangeraakt en als u de les goed hebt voorbereid, vertrouw er dan op dat God u gaat gebruiken.
Vertrouw niet op eigen kunnen, al bent u geknipt voor kleuterwerk of al denkt u juist dat u helemaal niet geweldig geschikt bent voor deze taak.
Belangrijk is uw motivatie, inzet en bovenal uw vertrouwen op het werk van de heilige Geest.

Wij wensen u veel zegen bij uw werk!

Terug naar kleuters