Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Inhoud junioren

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

 

Eerste jaar
DEEL 1: JEZUS IS DE ZOON VAN GOD (13 lessen)
De belofte wordt vervuld.
Jezus is 12 jaar.
Jezus wordt verzocht.
Volg de Heer Jezus.
Een volle dagtaak.
Alle dingen zijn mogelijk.
Jezus doet wonderen.
Jezus heeft macht over de dood.
Eten voor 5000 mensen.
Jezus is de Zoon van God.
Je mag komenÖ
Wie is Jezus?
Korte herhaling: Wij hebben geleerd dat Jezus de Zoon van God is.
DEEL 2: HOE ALLES BEGON (12 lessen)
Hoe de wereld begonnen is.
Onze grote machtige God.
De grote Schepper aan het werk.
De eerste zonde.
Zonde is verschrikkelijk.
Waarschuwingen.
Veilig in de ark.
Ieder gaat zijn eigen gang.
Keuzen maken.
Help mij kiezen.
Soms vraag ik mij af....
Nog meer keuzen.
DEEL3: VERDER IN HET BOEK GENESIS (13 lessen)

Abraham bidt voor zijn vrienden.
Het gebed van Abraham is verhoord.
Bidden wanneer je het moeilijk hebt.
Een knecht bidt om hulp.
Jakob en Esau.
Ren voor je leven!
Jakob en Esau ontmoeten elkaar.

Het gezin van Jakob.
Jozef in Egypte.
Jozef bij de Farao in dienst.
Jozef ontmoet zijn broers.
Jakob gaat naar Egypte.
Eindelijk gelukkig.
DEEL 4: KERNVERHALEN UIT OUDE TESTAMENT (12 lessen)

Jeugd en roeping van Mozes.
De roeping van Mozes.
De uittocht uit Egypte.
Door de Rode Zee en in de woestijn.
Door de woestijn, de tabernakel.
De verspieders.

Mozes is ongehoorzaam.
Giftige slangen in de woestijn.
De sprekende ezel.
Een nieuwe leider.
Twee verspieders gaan uit, Jericho.
De muren vallen!

Tweede jaar
DEEL 1: DE BIJBEL GODS WOORD (13 lessen)
De Bijbel Gods Woord.
Het wonder van de Bijbel.
Hoe de Bijbel tot ons kwam.
Het Oude Testament: de Bijbel open.
Het Oude Testament: Richteren - Kronieken
Het Oude Testament: Dichters - Profeten
Het Nieuwe Testament: de Bijbel open
Het Nieuwe Testament: de gemeente
Het Nieuwe Testament: Johannes
Grote lessen uit de Bijbel: gebed
Grote lessen uit de Bijbel: getuigen
Grote lessen uit de Bijbel: geven
DEEL 2: HET BOEK HANDELINGEN (13 lessen)
De kerk begint.
Er komt verzet.
Stefanus.
Filippus spreekt over Jezus.
Paulus wordt een gelovige.
Een Romeins soldaat komt tot geloof.
Hoe de naam Christen ontstond.
Paulus komt in moeilijkheden.
Nog grotere moeilijkheden.
Paulus reist maar verder.
Paulus blijft trouw.
Paulus gaat naar Rome
DEEL 3: KERNVERHALEN OUDE TESTAMENT (12 lessen)
IsraŽl in de verdrukking.
Gideon, gij sterke held.
Het leger van Gideon.
God verhoort gebeden (Ruth).
Samuel wordt geroepen.
De ark van God.
IsraŽl wil een koning,
Saul is koning.
Saul en Jonathan
Saul gaat helemaal fout.
God kiest een nieuwe koning.
David en Goliath.
DEEL 4: KERNVERHALEN OUDE TESTAMENT (12 lessen)
Saul is jaloers.
David en Jonathan.
David spaart Sauls leven.
Saul gaat helemaal fout.
David wordt koning.
David houdt zijn woord.
Absalom, een zoon van David.
David wandelt met God.
Salomo.
Salomo bidt om wijsheid.
Salomo bouwt de tempel.
De tempel wordt ingewijd.
Derde jaar
DEEL 1: KERNVERHALEN OUDE TESTAMENT (12 lessen)
Welke keuze maak je (Salomo).
Israel scheurt doormidden.
Jerobeam gaat fout.
Rehobeam.
God zorgt voor jou (Achab).
Aanbid de Here (Elia).
God is met je.
God heeft grote kracht (Elisa).
God gebruikt mensen om je te helpen (Našman)
God vergeeft je (Jesaja)
God vergeeft en helpt ons (Hiskia)
God belooft je te helpen.
DEEL 2: GODS WOORD VOOR ZIJN VOLK (11 lessen)
Jona.
Koning Josia.
Jeremia.
DaniŽl en zijn vrienden.
Gods beloften zijn waar.
God blijft altijd van je houden
Koningin Esther.
Gods Woord is waar (Ezra).
Je kunt Gods Woord begrijpen en er blij mee zijn.
Gods Woord zal je leiden
Nehemia.
DEEL 3: GOD OPENBAART ZIJN PLAN (13 lessen)
God openbaart Zijn plan.
Gods plan is goed (Jozef).
God geeft aan Zijn volk een land.
God houdt van Zijn volk.
Jezus komt.
Jezus is de Heer.
Jezus is de Zoon van God, de Redder.
Gods plan voor iedereen.
Geloof is de sleutel.
Laten we groeien.
Zet je geloof in werking.
Heb je broeder lief.
Jezus komt weer!
DEEL 4: DE FUNDAMENTEN VAN ONS GELOOF (10 lessen)
Ons persoonlijk geloof in de Heer.
De Bijbel het Woord van God.
God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De schepping.
Zondeval en verlossing.
Doop in water.
Doop in de Heilige Geest.
De gemeente.
Het avondmaal.
Groeien als christen.

Terug naar het onderwijsprogramma voor junioren.