Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Inhoud beginners

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact

Eerste jaar
DEEL 1: GODS WERELD EN GODS VOLK (13 lessen)
De hemel en de aarde. 
De planten en de dieren. 
God maakte de mens. 
God gaf regels. 
Noach houdt van God. 
Noach bouwt een ark. 
Veilig in de ark.
Noach dankt God. 
Abraham verhuist. 
Abraham stopt een ruzie. 
Gods belofte aan Abraham. 
Gods beloften zijn zeker! 
God helpt Izašk.
DEEL 2: JEZUS GODS ZOON (13 lessen)
God belooft de Heer Jezus.
Jezus Gods Zoon.
Wijze mannen aanbidden Jezus.
Jezus groeit op.
Jezus maakt een zieke jongen beter.
Jezus houdt van kinderen.
Jezus helpt een meisje.
Een jongen helpt Jezus.
Jezus kiest mensen uit om Hem te helpen.
Een vriend wordt geholpen.
Jezus vergeeft een vrouw.
De helpers van Jezus maken ruzie.
Vrouwen helpen Jezus.
DEEL 3: HET LEVEN VAN JEZUS I (12 lessen)
God zorgt voor ons.
Jezus vertelt.
Jezus geeft regels.
Jezus spreekt over gebed.
Jezus leeft.
Jezus en de rijke jongeling.
Jezus en ZacheŁs.
De onvriendelijke knecht.
Jezus en BartimeŁs.
Jezus wekt Lazarus op.
Jezus leert ons dienen.
Jezus gaat terug naar Zijn Vader.
DEEL 4: GOD KIEST EEN VOLK (12 lessen)
God vergeeft Jakob.
Jakob spreekt met God.
Jakob en Laban bedriegen elkaar.
God is met Jakob.
Jozef en zijn broers.
Jozef in de gevangenis.
Jozef helpt de koning.
Jozef vergeeft zijn broers.
Mozes wordt geboren.
Mozes leert op God te vertrouwen.
God zorgt voor Zijn volk.
Mozes onderwijst de geboden.
Tweede jaar
DEEL 1 : GOD ZORGT VOOR ZIJN VOLK (12 lessen)
Gods volk bouwt de tabernakel.
Twee goede verspieders.
De Koperen slang.
Een ezel spreekt.
Wil je gehoorzamen?
Twee verspieders gaan uit.
Kanašn wordt door IsraŽl ingenomen.
Jericho.
Verlies in Ai!
Een lange dagÖ
Het einde van Jozua.
Na de dood van Jozua.
DEEL 2: HET LEVEN VAN JEZUS II (12 lessen)

De Heer Jezus komt.
De herders horen het goede nieuws.
Johannes de Doper komt.
Jezus en Nicodemus.
Jezus heeft het druk.
Storm op zee.

Jezus en de barmhartige Samaritaan.
Jezus helpt mensen in nood.
Een dove man wordt geholpen.
10 melaatsen worden genezen.
Jezus komt Jeruzalem binnen.
De EmmaŁsgangers.

DEEL 3: GOD ZOEKT MENSEN DIE HEM LIEFHEBBEN (11 lessen)
Gideon leert om sterk te zijn.
God helpt Gideon.
De man die heel sterk was (Simson).
De vrouw die vriendelijk was (Ruth).
De jongen die luisterde (Samuel).
Saul, de eerste koning.
Saul is ongehoorzaam.
David, de man naar Gods hart.
David en Goliath.
David spaart het leven van Saul.
David schrijft liederen.
DEEL 4: LEREN OVER GODS HUIS (11 lessen)
Gaven voor Gods huis (de Tabernakel).
Helpen in Gods huis (SamuŽ).
De tempel wordt gebouwd (David/Salomo).
Aanbidding in de tempel (Salomo).
De tempel wordt hersteld (Joas).
Hiskia houdt van Gods huis.
Leren in Gods huis (Josias).
Luisteren naar Gods Woord (Ezra/Nehemia).
Geven in Gods huis (de weduwe)?
Jezus in de Tempel (verkoop).
Gods huis in het Nieuwe testament (Priscilla en Aquila).
Derde jaar
DEEL 1: GOD TOONT ZIJN MACHT (12 lessen)
Salomo is koning.
Salomo prijst God.
God antwoordt gebed.
Elia.
Eten blijft komen.
Vuur uit de hemel.
Elisa.
Olie blijft komen.
Een kamer voor Elisa.
De jongen die weer levend werd.
Našman.
Gehazi is oneerlijk.
DEEL 2: LEREN VANUIT HET WOORD VAN GOD (11 lessen)
Joas, de jongen die koning werd.
Gods huis wordt gemaakt.
Jona.
De jongens die "neen" zeiden (DaniŽl).
De brandende oven.
Handschrift op de muur.
In de leeuwenkuil.
Ezra.
Ester.
Ester, de koningin die haar leven waagde.
De man, die met God sprak (Nehemia).
DEEL 3: HET LEVEN VAN PETRUS (11 lessen)
Petrus ontmoet de Heer Jezus.
Petrus leert van Jezus.
Petrus maakte grote wonderen mee.
Petrus belijdt dat Jezus de Zoon van God is.
Petrus leert gehoorzamen en vergeven.
De Heer verkondigt Zijn dood.
Petrus heeft de Heer Jezus lief.
Petrus predikt het evangelie met kracht.
Petrus doet wonderen in de Naam van Jezus.
Petrus wordt gevangen genomen en bevrijd.
Petrus schrijft brieven.
DEEL 4: HET LEVEN VAN PAULUS (11 lessen)
Oproer in Jeruzalem.
Een nieuw soort Leven.
Tweemaal vluchten.
Het goede nieuws verspreiden.
Gevaren en problemen.
Paulus heeft een helper nodig.
Geloven of niet.
Paulus heeft gebed nodig.
Een gevangene spreekt tot de Koning.
De schipbreuk.
Een ongewone gevangenis.

Terug naar het onderwijsprogramma voor beginners.