Logo van stichting Ezra

Voor ondersteuning van het kinder-, tiener- en jeugdwerk in kerk en gemeente.
Activiteiten

 

Home
Materialen
Activiteiten
Bestellen
Links
Sitemap
Contact


Neem voor vragen over onderstaande activiteiten, of het boeken van een workshop of anderszins contact met ons op.

'Rondom het kind'
Workshops
Ontmoetingsdagen voor lofpijstamboerijngroepen en/of workshops daarover
Behoefte aan 'klankborden'?
Specifiek advies

 

'Rondom het kind', conferentie voor kinderwerkers, ouders, leerkrachten en beleidsmakers

Stichting Opwekking organiseerde in samenwerking met diverse andere organisaties in februari 2016 in Lelystad weer de conferentie 'Rondom het Kind'.

De volgende editie van deze conferentie komt hopelijk begin 2019, opnieuw in Lelystad. Ouders, kinderwerkers, leerkrachten, beleidsmakers en leiders in kerken en op scholen kunnen elkaar daar weer ontmoeten rondom vraagstukken op het gebied van visie, geloofsoverdracht en geloofsopvoeding.
Naast plenaire bijeenkomsten voor alle doelgroepen biedt deze conferentie o.a. diverse lezingen voor kleinere (en deeldoel)-groepen, workshops, ontmoetingen met professionals en een informatiemarkt met allerlei praktische informatie rondom het kind.

Meer informatie: www.rondomhetkind.info.
 
Workshops:
Ezra verzorgt workshops voor kinderwerkers over uiteenlopende onderwerpen.
Hieronder een korte introductie van veelgevraagde workshops. Neem voor vragen over de mogelijkheden van deze en andere onderwerpen contact met ons op.

* Anders dan gewoon (over creatieve geloofsoverdracht)

Humor en variatie zijn belangrijke factoren in kennis- en geloofsoverdracht, ook in het kinderwerk. Denk daarbij aan een komische sketch, een (goochel)truc, iets met ballonnen, papierillustraties, waargebeurde verhalen, clownerie, toneel, grapjes, typetjes, attributen, persoonlijke getuigenis, gebedsverhoring, enz. De toepassing van humor, variatie en creativiteit houdt de aandacht van de kinderen vast en ondersteunt heel direct het brengen (en begrijpen!) van de goede boodschap van de Bijbel. In deze workshop passeren allerlei tips de revue en gaan we samen kijken hoe je een kinderdienst/zondagsschoolles "anders dan gewoon" kunt maken (leuk en toch heel goed).  Workshopleidster: Corien Dekker.

* Boeiend vertellen

Actief zijn in kinderwerk betekent vaak iets doen met verhalen. En dat is niet zonder reden. Verhalen zijn een uitstekend middel om een boodschap (en dus ook die van de Bijbel) aan anderen over te brengen. (En dat geldt niet alleen voor kinderen!) Op een saaie preek zit niemand te wachten, maar een spannend of boeiend verteld verhaal trekt de aandacht en houdt die (meestal)vast. Maar hoe doe je dat: zo boeiend vertellen dat je luisteraars 'aan je lippen hangen'? Hoe kun je zonder veel toeters en bellen toch kinderen aanspreken die in een flitsende beeld- en kleurrijke omgeving opgroeien? Waar haal je je ideen vandaan? En wat als je denkt dat je geen goede verteller bent? Over deze en aanverwante onderwerpen gaat de workshop "Boeiend vertellen".

* Workshop: Liefde en discipline (en de balans daartussen)

Heel wat kinderwerkers hebben in de praktijk van het kinderwerk te maken met het spanningsveld tussen liefde en discipline. Ze vinden het nogal eens lastig om daar een goede balans in te vinden. Bovendien verschillen de meningen onderling nogal eens over wat wel en niet kan en mag of juist goed zou zijn. Mede daardoor ontstaan makkelijk ordeproblemen.
In deze workshop wordt aandacht besteedt aan een aantal (bijbelse) basisprincipes en worden tips gegeven om ordeproblemen vr te zijn en/of ze op te lossen. Denk daarbij aan zaken als een goede voorbereiding, mogelijkheid bieden van persoonlijke aandacht voor kinderen met problemen, consequent zijn en toch liefdevol, enz.
NB: Het gaat hier om algemene tips en principes, waarbij zijdelings ook aandacht gegeven kan worden aan kinderen met (niet al te ernstige) gedragsproblemen.

Voor specifieke informatie over de aanpak van kinderen met autisme, ADHD en dergelijke verwijzen we graag naar anderen met specialistische kennis.

* Kinderevangelisatie d.m.v. kinderfeesten

Jezus roept ons in Matt. 28:19-20 op om erop uit te gaan en de volken tot Zijn discipelen te maken. De kinderen die nog niet in een kerk of gemeente komen horen ook bij deze volken.

En van de middelen om die kinderen te bereiken is het organiseren van "kinderfeesten". Gelegenheden waarbij de bijbelse boodschap op een kleurrijke, vrolijke, maar zeker ook goede manier aan de kinderen gebracht wordt en waarbij en thema per feest centraal staat.

In deze workshop worden handvatten aangereikt om in of vanuit een locale kerk of gemeente Kinderfeesten te organiseren en zo ook kinderen 'van buitenaf' te bereiken. Onderwerpen die in de workshop aan bod komen zijn o.a.: De voorbereiding (organisatie), de PR, de invulling van het feest zelf, gebedsondersteuning en de nazorg.

 

Ontmoetingsdagen voor lofpijstamboerijngroepen en/of workshops daarover
In het verleden heeft Ezra diverse ontmoetingsdagen georganiseerd voor reeds bestaande lofprijstamboerijngroepen (klik hier voor meer informatie over lofprijs met de tamboerijn of voor de foto's van de laatste ontmoetingsdag). Wellicht gaan we in de toekomst ook weer dit soort dagen organiseren. Als daar meer over bekend is, zetten we die info op deze site. 

Voor mensen die een lofprijstamboerijngroep willen gaan opstarten kunnen we een workshop verzorgen. Ook is het mogelijk om voor een groep van maximaal 25 kinderen een workshop te houden waarin de kinderen de basisprincipes van het lofprijzen met de tamboerijn leren (patronensysteem, geen ritmische begeleiding van muziek). Na afloop kunnen de kinderen dan een korte presentatie geven aan gemeenteleden, ouders, of wat er ook maar gewenst is. Dit is heel geschikt voor bijv. gemeentedagen, maar ook als begin van een nieuwe lofprijstamboerijngroep.

Behoefte aan 'klankborden'?

Je bent betrokken bij de leiding van het kinderwerk in je kerk of gemeente. Over het algemeen lopen de zaken best redelijk, maar je zou meer willen of wel eens van gedachten willen wisselen met iemand van buitenaf. Of het kinderwerk loopt juist helemaal niet lekker omdat je te weinig medewerkers hebt, er spanningen zijn, de oudstenraad (kerkeraad) maar niet begrijpt hoe belangrijk het kinderwerk is, enz.

Dan kan het goed zijn om eens 'om de tafel' te gaan met een adviseur van buitenaf. Iemand die fris tegen de zaken aankijkt. Die jullie wellicht kan helpen om te ontdekken waar de knelpunten zitten en die ideen en handvatten aan kan reiken waarmee jullie je voordeel kunnen doen. Of iemand die in een wat langer traject mee kan helpen denken over en werken aan mogelijke oplossingen.

Heb jij, of heeft jouw kerk of gemeente behoefte aan n of meerdere 'klankbord-gesprekken', neem dan contact met ons op..

 
Specifiek advies
Hebt u vragen? Of wilt u eens een (korter of langer) advies? Hebt u een specifiek probleem waar u niet direct zelf uitkomt? Mail of bel ons dan, dat kan ook 's avonds of op zaterdag.